StabilisAfrikaans

 

 

Stabilis Junior is published twice a year!

Our Editorial Staff has 17 members, these young members are responsible for writing articles and taking photos.

For the 3rd time Junior Stabilis has consumated the title as the Best Primary School newspaper in the Country!

During 2013 +2014 Stabilis Jnr has been appointed as the country wide winner in the Media 24 competition!

 

It is available at the school.

 

 

Stabilis Head

   Mrs M Ferreira

mail mferreira@gcpb.co.za

Reëlings rakende Grey Kollege-toegangsroetes

Reëlings rakende Grey Kollege-toegangsroetes Dit is vir die Terreinkomitee van Grey Kollege aangenaam om u mee te deel dat die skool se twee hoofingangroetes vanaf Nelson Mandelalaan en Jock Meiringstraat opgegradeer gaan word Sien foto onder Konstruksie en bouwerk neem reeds op 7 Junie 2018 ‘n aanvang Om te verseker dat die verkeersvloei nie ontwrig word nie sal ‘n tydelike voertuigtoegangshek

Arrangements regarding access routes to Grey College

Arrangements regarding access routes to Grey College The terrain committee of Grey College is pleased to inform you that the school’s two main access routes from Nelson Mandela Avenue and Jock Meiring Street are to be upgraded Please see photograph below   Construction work of the new access routes will start already on 7 June 2018 In order to ensure that the flow of traffic suffers the