**GOVERNING BODY ELECTIONS 2018**- CLICK HERE FOR IMPORTANT INFORMATION!


**GOVERNING BODY ELECTIONS 2018**- CLICK HERE FOR IMPORTANT INFORMATION!

yes**A special thanks to the current SGB for doing such a tremendous job. The school has financially moved up a gear. Thank you to Mr Neels Grobbelaar (head of the finance committee) and Mr Henry Büchner (chairman of the SGB) for their astute and experienced leadership of the SGB. Also thank you to Mr Philip Piek for continuously and tirelessly overseeing numerous campus improvement projects. 
To all the other members:
Gerard Henning; Dirk Klopper; Koenraad Pieterse; Steve Steyn; Elna van Pletzen; Corli Witthühn
and co-opted members Henk Boshoff; Judge Lekale and Felix Mokoena; thank you for your hard work, inputs and dedication to Grey College. These members were all involved with numerous projects and events – the list is too long to mention but added significant value to life at Grey College.

**Spesiale dank aan die huidige beheerraad wat hulle uitstekend van hulle taak gekwyt het. Die skool se finansies het die laaste paar jaar van krag tot krag gegaan.. Dankie aan mnr Neels Grobbelaar (hoof van die finansiële komitee) en mnr Henry Büchner (voorsitter van die beheerraad) vir hulle berekende en ervare leierskap van die BL. Baie dankie ook aan mnr Philip Piek wat deurgaans met entoesiasme toegesien het dat verskeie kampusprojekte en -verbeterings plaasvind. 
Aan al die ander lede: 
Gerard Henning; Dirk Klopper; Koenraad Pieterse; Steve Steyn; Elna van Pletzen; Corli Witthühn
en gekoöpteerde lede: Henk Boshoff; Judge Lekale and Felix Mokoena; dankie ook vir julle ekstra ure, harde werk, insette en toewyding aan Grey Kollege. Dié lede was betrokke by verskeie projekte en aksies – die lys is te lank om te noem, maar hulle bydrae tot Grey Kollege was van onskatbare waarde.


NB: note that no proxy votes are allowed according to the Department of Basic Education.
NB: geen volmag mag aan ‘n persoon verleen word nie; aldus die Departement van Basiese Onderwys.

 

 

***Boys have to be at school until 08:00 on the Election Day before parents will be allowed to collect them after they have voted.
***Seuns moet op die stemdag tot 08:00 skool bywoon, voordat ouers hulle mag afhaal, nadat hulle gestem het.

 

 

Sharing Tools

Rooihuiskraal uitslae 16 Maart:

Rooihuiskraal uitslae:  Grey o.13A wen 50-5.  Grey o.13B wen 31-0.  Grey o.13C wen 60-0.  Grey o.11A wen 33-17.  Grey o.11B wen 36-5.

Rooihuiskraal rugby toer uitslae: Donderdag 15 Maart

Rooihuiskraal rugby toer uitslae: Donderdag 15 Maart, speel teen Wierdapark.  Grey o.11A wen 33-14.  Grey o.11B speel gelykop 10-10.  Grey o.13A wen 15-14.  Grey o.13B wen 38-19.  Grey o.13C wen 38-0

SV hokkieproewe

Dit het baie goed gegaan met die SV hokkieproewe die afgelope naweek. Ons het 11 spelers in beide spanne.  A- span: Schalk du Plessis, Reyneke Oosthuizen, Roan Janse v Rensburg, Handré v Staden, Cornel Liebenberg, Duncer Holls B- span: A.C. Delport, Jeandré Nienaber, Wandrich Keyser, Dayne Kitching, Botha Barnard,Duncker Hohls Baie Geluk Grey-linge