**GOVERNING BODY ELECTIONS 2018**- CLICK HERE FOR IMPORTANT INFORMATION!


**GOVERNING BODY ELECTIONS 2018**- CLICK HERE FOR IMPORTANT INFORMATION!

yes**A special thanks to the current SGB for doing such a tremendous job. The school has financially moved up a gear. Thank you to Mr Neels Grobbelaar (head of the finance committee) and Mr Henry Büchner (chairman of the SGB) for their astute and experienced leadership of the SGB. Also thank you to Mr Philip Piek for continuously and tirelessly overseeing numerous campus improvement projects. 
To all the other members:
Gerard Henning; Dirk Klopper; Koenraad Pieterse; Steve Steyn; Elna van Pletzen; Corli Witthühn
and co-opted members Henk Boshoff; Judge Lekale and Felix Mokoena; thank you for your hard work, inputs and dedication to Grey College. These members were all involved with numerous projects and events – the list is too long to mention but added significant value to life at Grey College.

**Spesiale dank aan die huidige beheerraad wat hulle uitstekend van hulle taak gekwyt het. Die skool se finansies het die laaste paar jaar van krag tot krag gegaan.. Dankie aan mnr Neels Grobbelaar (hoof van die finansiële komitee) en mnr Henry Büchner (voorsitter van die beheerraad) vir hulle berekende en ervare leierskap van die BL. Baie dankie ook aan mnr Philip Piek wat deurgaans met entoesiasme toegesien het dat verskeie kampusprojekte en -verbeterings plaasvind. 
Aan al die ander lede: 
Gerard Henning; Dirk Klopper; Koenraad Pieterse; Steve Steyn; Elna van Pletzen; Corli Witthühn
en gekoöpteerde lede: Henk Boshoff; Judge Lekale and Felix Mokoena; dankie ook vir julle ekstra ure, harde werk, insette en toewyding aan Grey Kollege. Dié lede was betrokke by verskeie projekte en aksies – die lys is te lank om te noem, maar hulle bydrae tot Grey Kollege was van onskatbare waarde.


NB: note that no proxy votes are allowed according to the Department of Basic Education.
NB: geen volmag mag aan ‘n persoon verleen word nie; aldus die Departement van Basiese Onderwys.

 

 

***Boys have to be at school until 08:00 on the Election Day before parents will be allowed to collect them after they have voted.
***Seuns moet op die stemdag tot 08:00 skool bywoon, voordat ouers hulle mag afhaal, nadat hulle gestem het.

 

 

Sharing Tools

SQUASH REMINDER!

SQUASH REMINDER Added on 20 August 2018 Dear Parents Just a reminder that the SFS Squash Closed event for 2019 will take place from 7 - 9 September 2018   All players will play in their 2019 age groups The Website will open for entries early next week   Please save the date so long as per the SA Schools Squash Calendar This is a compulsory event for 2019 FS  representation There will

Landloop VS Kampioenskappe 18 Aug 2018

Landloop VS Kampioenskappe 18 Aug 2018 Added on 20 August 2018 O/8 1km  4 Wihan Edeling 4 32 7 Daniel Linde 4 38 10 Matthew Kingwill 4 43 11 Anton Piek 4 47 16 Daniel vd Merwe 4 56 22 Evano Oosthuizen 5 08 36 Ruben Pelser 5 31 44 Johan Vlok 6 03 45 William Harrington 6 12 0/9 2km 1 Reynaldo Uys 7 36 3 Marko Bosch 7 44 4 Manny Maduna 7 50 5 Albert Erasmus 8 18 10 Hayden Gooch 8 28 14 Keagan v Rensburg

Mini-Tennis 15 Augustus 2018

Mini-Tennis 15 Augustus 2018 Added on 16 August 2018 Grey A speel teen Willem Postma A seuns en wen al 9 wedstryde   Daar is 6 enkels en 3 dubbels gespeel   Grey A het 196 punte en Willem Postma A seuns 109 punte   Grey B speel teen Willem Postma B seuns en wen 4 van 6 wedstryde   Daar is slegs 6 enkel wedstryde gespeel omdat Willem Postma nog nie gereed was vir dubbels nie